Na putu ka rezilijentnosti: energizovanje tima

Enerdžajzeri, male tehnike zagrevanja tima ili korisnika nisu više za jednokratnu upotrebu, postaju stil rukovođenja. Liderstvo reenergizovanjem je nova filozofija rada u pandemijsko doba. Prema istraživanjima s kraja prošle 2020. godine, čak dve trećine zaposlenih globalno pokazuje pad motivacije i radnog elana zbog pandemije. Novi način za „ovo možemo proći zajedno“ Članovima tima koji su pali i potonuli sigurno ne može pomoći pozivanje na poslovne ciljeve, a još manje direktivno…

 1,070 

Ceo tekst