Severna Makedonija: festivalska industrija i turizam

4 min 3 godine

Festivalska vrsta događaja koja objedinjuje više proizvoda (materijalna kultura, kulturne, kreativne i turističke usluge, informacije, performansi) kreativnih industrija i turizma u regionu Zapadnog Balkana, pa i u Severnoj Makedoniji, zasniva se na lokalnoj infrastrukturi gradova domaćina. Prema do sada sprovedenim istraživanjima kreativnog sektora Severne Makedonije, […]

Jugosfera & Balkan Turizam