Neurologija kreativnosti: kako mozak kreira

Često pokušavamo da u velikom naporu proniknemo u srž problema ili shvatimo uzroke neke kompleksne pojave. Slično nam se dešava i kada hoćemo da sistematski osmislimo rešenje na nekakav izazov,…

Zašto je dosada moć današnjice

Dosada je jedino mesto gde su vaše misli neuređene i nerazblažene. Svet je košnica gde zujimo okolo zalepljeni za telefone i željni tišine. Evo šta se dogodi kada se susretnem…

Zašto su ljudi pristrasni prema sopstvenim sposobnostima

Psihološka istraživanja, čak i ona veoma jednostavna, upućuju da smo veoma neobjektivni kada procenjujemo sopstvene sposobnosti. Čak i u nekom magazinu, ako vidimo jednostavan, često improvizovan upitnik koji glasi na…

Operativna memorija mašina vs. čovek

U informatici RAM (Random access memory) je memorija sa slučajnim pristupom, tj. nesekvencijalna operativna memorija. Njeno glavno obeležje jeste da je nasumična, tj. prema zahtevu pristupa i njegovom redosledu, za…

Šta je kreativnost i kako se meri

Kada se kreativnost vezuje za način mišljenja, najčešće se pojednostavljeno uzima da je kreativno mišljenje jednako divergentnom mišljenju. Takva konstatacija nije tačna, jer divergentno mišljenje jeste blisko kreativnom, ali nije…

Kreativnost i psihologija ličnosti

Brojne studije i istraživanja kažu da postoji veza između kreativnih umova i mentalnih oboljenja. Time se bavi i knjiga „The Creating Brain: The Neuroscience of Genius“, a autorka Nensi Andreasen…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.