5 min 3 godine

Udruženje radnika na internetu saopštilo je da im je iz kabineta ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja stigao mejl sa Rešenjem o obrazovanju radne grupe za pripremu predloga kojima se reguliše status frilensera.

U Rešenju stoji da će radna grupa ‚‚pripremiti predloge kojima se reguliše status fizičkih lica koja radno angažuju strani poslodavci koji nemaju registrovanu delatnost na teritoriji Republike Srbije i samozaposlenih lica, a koja rade preko platformi (u daljem tekstu frilenseri)”, navode iz Udruženja i podsećaju da su 15. septembra na više adresa uputili zahtev da se formira radna grupa do kraja meseca:

„Još drugog marta stigao je zvaničan poziv za učešće u radnoj grupi iz kabineta ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa spiskom od osamnaest učesnika iz redova ministarstava, državnih organa, sindikata, organizacija civilnog društva i udruženja. Od tada je prošlo više od šest meseci, a radna grupa za izradu nacrta zakona još uvek nije ni počela sa radom iako je do kraja godine ostalo tek nešto više od tri meseca.

Tokom leta, Udruženje radnika na internetu sprovelo je istraživanje o položaju, problemima i očekivanjima radnika na internetu, kada se ogromna većina frilensera (97,2%) izjasnila da je neophodno da frilenseri imaju poseban zakonski status i poreski model jer nijedan postojeći ne odgovara njihovom načinu rada i privređivanja. Prema istraživanjima čak 80 odsto radnika na internetu neće moći da plati tako visoke namete i biće prinuđeni da prekinu sa radom.

Nedavna dešavanja u oblasti industrije obrazovanja na globalnom nivou pokazatelj su nesigurnosti koju rad za strane poslodavce nosi. Naime, usled nove politike Kine na polju obrazovanja, najmanje deset, po nekim procenama do trideset hiljada predavača engleskog jezika iz naše zemlje, izgubilo je ili će izgubiti posao. Od tih istih ljudi naša država ima nameru da naplati poreze i doprinose za proteklih pet godina i tekuću, a kako sada stvari stoje, predavači stranih jezika neće ni imati posao, a kamoli sredstava za otplatu poreza i doprinosa za period 2015–2021.

Pročitaj i ovo:  U Srbiji raste broj frilensera

Ovim putem želimo da iskažemo zabrinutost frilensera koji sa velikom bojazni očekuju rešenja Poreske uprave za protekli period. Nepostojanje radne grupe za novi zakon koji će regulisati njihov status od 1. januara dovodi do blokade njihovog rada s obzirom na najavu ministra finansija da će od naredne godine neoporezivi iznos biti samo 18.300 dinara sa punim opterećenjima poreza i doprinosa. Svojim ćutanjem i nečinjenjem država će sigurno proizvesti novi talas nezadovoljstva i protesta.“

Zadatak je da se razmotri pravni okvir budućeg rada frilensera

Kako se u Udruženju navodi, zadatak radne grupe je da do 31. decembra razmotri pravni okvir u vezi sa pravima i obavezama frilensera i da pripremi predloge kojima se reguliše njihov status.

Ko su frilenseri? Prema podacima samog Udruženja radnika na internetu, koje je sprovelo istraživanje, čak 60 odsto ispitanika ima između 18 i 35 godina, što znači da je ostatak ispitanika stariji od 35. Najveća koncentracija je u grupi od 26 do 35 godina – 51 odsto. Većina ima više i visoko obrazovanje, a čak za dve trećine ispitanih, internet rad je jedini izvor prihoda. Većina od 53 odsto izdržava jednog ili više članova porodice. Najviše je predavača jezika (36,5 odsto), davalaca raznih kompjuterskih usluga (18 odsto), umetničkih (9,3) i marketinških usluga (8,7%). Zarade frilensera variraju i gotovo se dele u jednake platne razrede – do 200 evra 7 odsto, do 400 evra 17,2 odsto, do 600 evra 18,8 procenata, do 800 evra 18,9, do 1.000 evra 15,4 odsto, do 2.000 evra 15,2, do 3.000 evra 4,4 odsto, a više od 3.000 evra 3,1 odsto.

Fotografija Unsplash

Ostavite odgovor