4 min 10 godina

Veliki broj građana (čak 81%) veruje da bi se kvalitet njihovog života popravio ako bi većina kompanija u Srbiji poslovala društveno odgovorno, govori najnovije istraživanje javnog mnjenja o stavovima građana o društvenoj odgovornosti kompanija, koje su sproveli Smart kolektiv i Ipsos Strategic Marketing uz podršku USAID-a preko Instituta za održive zajednice.

Većina građana smatra da država nema kapaciteta, niti je dužna da sama nađe rešenja za sve probleme u društvu, već da stvari mogu da se popravljaju kroz zajednički, partnerski angažman različitih članova društva, uključujući i kompanije i nevladine organizacije.

Ukoliko bi se našli pred izborom između dve kompanije, od kojih jedna posluje društveno odgovorno, ali su joj cene nešto više i plate nešto manje, a druga ima sumnjivu reputaciju u pogledu poštovanja propisa u poslovanju i zapošljavanju ljudi, ali joj to omogućuje da ima nešto niže cene i nešto veće plate, većina građana rekla je da bi pre radila u društveno odgovornoj kompaniji (87%), kupovala u prodavnici koja pripada toj kompaniji (73%) i koristila usluge te kompanije iako bi ona bila prostorno udaljenija (68%).

Da kompanije u Srbiji u ovom trenutku zaista rade u interesu društva, veruje manje od trećine građana. Ipak, primetan je porast poverenja u odnosu na 2005. godinu kada je rađeno isto istraživanje (za 24%). Zanimljiv je stav da je odgovornost za opšte dobro društva u većoj meri na domaćim nego na međunarodnim kompanijama, ali su međunarodne kompanije u većem procentu ocenjene kao društveno odgovorne.

Samo 16 posto građana smatra da kompanije u Srbiji u ovom trenutku zaista posluju društveno odgovorno i kada bi se društvena odgovornost kompanija bodovala ocenama kao u školi, od građana bi, u proseku, dobile ocenu 2,6.

Prema mišljenju građana, kompanije su najmanje odgovorne prema zaposlenima. Samo 8 posto građana smatra da su kompanije zaista odgovorne prema zaposlenima, 18 posto smatra da su zaista odgovorne prema potrošačima, 20 procenata da su zaista odgovorne prema lokalnoj zajednici u kojoj posluju i 35 posto da su zaista odgovorne prema poslovnim partnerima i dobavljačima.

Pročitaj i ovo:  USAID: Poboljšan poslovni ambijent u Srbiji

Kada su u pitanju oblasti u koje kompanije treba da ulažu, građani su podeljeni, ali je zanimljivo da se kao prva, prioritetna oblast, najčešće bira borba protiv korupcije (30%), a zatim slede humanitarne akcije (22%) i obrazovanje (20%). Zaštitu ljudskih prava kao prioritet izabralo je 10 odsto građana, zaštitu životne sredine 5 odsto, nauku 7, a kulturu, umetnost i sport samo 2-3 odsto.

Najvažnija ciljna grupa koju prema mišljenju građana kompanije treba da podržavaju su talentovani učenici i studenti (30%), zatim ugrožene grupe – siromašni, bolesni ili stari (28%), a deca i mladi su na trećem mestu (23%). Obrazovne institucije kao prioritet bira 7 posto građana, a žene, lokalne samouprave, talentovane sportiste, kulturne institucije i nevladine organizacije, 2-3 odsto građana.

Istraživanje, čiji su rezultati su po prvi put predstavljeni na konferenciji CSR Forum, sprovedeno je u novembru ove godine i obuhvata stavove građana o tome koliko kompanije rade u interesu društva i kolika je njihova odgovornost za opšte dobro, šta građani od kompanija očekuju kao zaposleni, kao potrošači i kao članovi lokalne zajednice i koje su prioritetne teme i ciljne grupe oko kojih kompanije treba da se angažuju u svojim programima društvene odgovornosti.

Izvor: Smart kolektiv

Ostavite odgovor