3 min 4 godine

Na osnovu više razgovora sa različitim poreskim savetnicima, računovođama i Inicijativom digitalna Srbija (DSI), Digitalna zajednica donela je nekoliko zaključaka za koje smatra da će biti primenjivani u praksi a tiču se Testa samostalnosti koji je donela Poreska uprava, na koje želimo da skrenemo pažnju:

  • Do 30.04.2020. se može otvoriti DOO i ostvariti olakšice (ko ima pravo na njih). U slučaju da padate test samostalnosti, a do 01.03. niste otvorili DOO-a ili se zaposlili, pri kontroli poreskog inspektora plaćate veći porez i doprinose na prilive koji stignu nakon 01.03.
  • Preduzetnik veoma izvesno pada Test ukoliko se redovno ili učestalo “stavlja na raspolaganje” svom klijentu određeni broj radnih sati sa idejom da će se ad hoc ili naknadno odrediti na čemu će preduzetnik raditi.
  • U vezi sa radnim vremenom: ukoliko preduzetnik radi 8h za nalogodavca učestalo, najverovatnije pada ovaj kriterijum. Nema veze ako ima „klizno radno vreme“, smatra se da radi punim kapacitetom. Čak i ako sam sebi određuje radno vreme, a odredio ga je tako da radi od 9 do 17h jer mu tako odgovara zbog porodice, prijatelja i slično, i dalje je moguće da pada ovaj kriterijum.
  • Ukoliko od 1. marta preduzetnik nastavi sa radom, Poreska uprava smatraće da se testirao i da je samostalan u odnosu na nalogodavca. S tim u vezi, ako npr. 1. juna preduzetnik bude predmet kontrole, inspektor će gledati njegovo poslovanje u prethodnih 12 meseci u odnosu na svaku isplatu posle 1. marta (dakle i 2019. godinu) radi utvrđivanja stavki koje se tiču 70 odsto prihoda i 130 radnih dana. Poreska uprava NEĆE retroaktivno oporezivati sve do 1. marta, ali će gledati prethodni period poslovanja radi utvrđivanja samostalnosti od 1. marta za sve uplate koje je preduzetnik imao do momenta kontrole. Ukoliko preduzetnik zatvori PR koji ima i otvori novi, to ga neće abolirati od uvida u poslovanje starog PR, jer novi PR nije novi entitet već neka vrsta faktičkog kontinuiteta iste delatnosti.
  • Period između 1. marta. i 30. aprila je prostor u kojem naknada koja je fakturisana može da bude poreski tretirana kao drugi prihod (veći porez), ali i dalje može da se pređe na drugi način poslovanja (DOO i zaposlenje) do 30. aprila i ostvare olakšice (ko ima pravo na njih).
  • Zakonodavac “remote workere” ne vidi kao samostalne preduzetnike i ne želi da im dozvoli poslovanje po povlašćenom poreskom tretmanu, odnosno ostanak u statusu preduzetnika, bilo da on vodi poslovne knjige ili da je paušalno oporezovan. Tu spadaju svi koji rade za strane nalogodavce a imaju beneficije tipične za ugovor o radu.
Pročitaj i ovo:  Preduzetništvo u kulturi Srbije nema okruženje za razvoj

Digitalna zajednica
17. februara 2020.

Foto Pixabay

Ostavite odgovor