Prijave za najbolju tehnološku inovaciju do 5. maja

U toku je takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Republici Srbiji i Republici Srpskoj za 2021. godinu. Takmičenje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Za realizaciju su zaduženi Tehnološko-metalurški fakultet iz Beograda, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Privredna komora Srbije i Radio televizija Srbije. Pravo učešća na Najboljoj tehničkoj inovaciji (NTI) imaju isključivo timovi sastavljeni od najmanje 3 (tri) člana, koji mogu biti fizička ili pravna…

 11,558 

Ceo tekst