Teorija kompetitivnih prednosti

Michael Porter je 1990. godine objavio knjigu1koja se bavi konkurentnošću nacija, a baziranu na detaljnim studijama uspeha zemalja u određenim oblastima proizvodnje i trgovine. Posmatrano na nacionalnom nivou: nacija će ostvariti konkurentsku prednost u onim industrijskim granama u kojima je nacionalni »dijamant« najpovoljniji, a njegove determinante su: (1) uslovi vezani za faktore proizvodnje; (2) uslovi vezani za tražnju; (3) industrije koje podržavaju proizvodnju konkurentnih proizvoda; (4) strategija firme, struktura i…

 3,019 

Ceo tekst

Protiv ekonomije rasta, za ekonomiju odrasta

Novi društveni pokreti i teorijski koncepti na različite načine dovode u pitanje globalni kapitalistički sistem. Jedan od njih je i koncept odrasta – degrowth – koji različite eko-socijalističke i eko-anarhističke ideje transformiše u nove utopijske svetove koji napredak društva i prirodnog okruženja vide kroz radikalno drugačije poimanje ekonomskog razvoja. Ekološki razlozi Posledice klimatskih promena se već osećaju a koncentracija ugljen dioksida u atmosferi se ogromnom brzinom približava tački kolapsa. Živimo u vremenu u kojem je…

 9,096 

Ceo tekst

Šta je kolaborativna ekonomija

Sinonimi za kolaborativnu ekonomiju, ili bolje rečeno, njene sinonimne sintagme koje donekle imaju zajednički obim pojma su: Ekonomija na zahtev (On-demand economy) Cirkularna ekonomija (Circular economy) Ekonomija pristupa (Access economy) Ekonomija iznajmljenog rada ili Frilenserska ekonomija (Gig economy) Parnjačka ekonomija (Peer-to-Peer ili P2P economy) Ekonomija reputacije (Reputation economy) Ekonomija poverenja (Trust economy) Dva osnovna oblika kolaborativnosti u ovoj ekonomiji su ili Deljenje ili Pristup. Dakle, nema posedovanja ili trajnog vlasništva nad robom ili…

 293 

Ceo tekst

Kraj kapitalizma je počeo

Crvene zastave i marširanje pokreta SYRIZA tokom grčke krize, uz očekivanje da će se banke nacionalizovati, nakratko su oživele san 20. veka: planirano ukidanje tržišta. Za veći deo 20. veka je to slika kako je levica zamislila prvu fazu privrede van kapitalizma. Sila će se primenjivati ​​od strane radničke klase, bilo na glasačkoj kutiji ili na barikadama, a to bi svejedno dovelo do ekonomskog kraha. Međutim, u proteklih 25 godina jedino što je propalo je levica. Tržište je uništilo plansku…

 228 

Ceo tekst

Svetski ekonomisti govore u prilog teoriji kapitala Karla Marksa

Krajem novembra 2011. godine uticajni američki ekonomista Nurijel Rubini (Roubini, Nouriel) dao je intervju za Wall Street Journal u kome je potvrdio tezu čuvenog nemačkog filozofa Karla Marksa (Marx, Karl) o kraju kapitalizma. Rubini je jedan od najvažnijih analitičara Svetske banke, MMF-a, kao i savetnik predsednika Bila Klintona, a danas je konsultant za ekonomske analize pri ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država. Kako prenosi hrvatski portal Advance.hr, Rubini je u svom…

 11,767 

Ceo tekst