Da li lokalne samouprave treba da plaćaju osiguranje umetnicima?

Kako prenosi Ministarstvo kulture, ministarka kulture i informisanja Maja Gojković uputila je nadležnom Ministarstvu finansija inicijativu za izmenu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojom se definiše jasna obaveza jedinica lokalne samouprave u pogledu plaćanja doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za samostalne umetnike. Inicijativa je upućena u cilju unapređenja položaja samostalnih umetnika u Srbiji. Poboljšanje položaja ove kategorije umetnika jedan je od ciljeva…

 3,633 

Ceo tekst

Fondacija Alek Kavčić objavljuje još besplatnih udžbenika

Fondacija Kavčić u okviru projekta besplatnih udžbenika za škole u Srbiji, objavila je još besplatnih udžbenika za prvi i drugi razred. Udžbenici za prvi i drugi razred osnovne škole od danas su dostupni za preuzimanje sa sajta besplatnabiblioteka.com. U saopštenju Fondacije navodi se da se udžbenici mogu koristiti u nastavi pošto su ih odobrili Ministarstvo prosvete i Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja. „Za sve udžbenike prvog i drugog razreda osnovne škole…

 576 

Ceo tekst