Operativna memorija mašina vs. čovek

6 min 7 godina

U informatici RAM (Random access memory) je memorija sa slučajnim pristupom, tj. nesekvencijalna operativna memorija. Njeno glavno obeležje jeste da je nasumična, tj. prema zahtevu pristupa i njegovom redosledu, za razliku od ROM (Read only memory) memorije, koja pristupa podacima na osnovu predodređenog reda. Njeno […]

Mišljenje