Osniva se Asocijacija kreativnih manifestacija jugoistočne Evrope

3 min 12 godina

”Mikser” organizuje kreativni samit koji će na Mikser festivalu okupiti predstavnike svih relevantnih manifestacija iz regiona koje se bave razvojem i afirmacijom kreativnih disciplina. Zahvaljujući ovoj inicijativi organizacije ”Mikser”, čiji je cilj osnivanje asocijacije za unapređenje saradnje na razvoju kreativne ekonomije jugoistočne Evrope, Beograd će […]

Jugosfera & Balkan Kreativnost