3 min 4 godine

Mobilnim operaterima najzadovoljniji su potrošači u Turskoj i UK, a Srbija se sa skorom od 69 indeksnih poena pozicionira na sredini lestvice. Nalazi globalnog benchmarking-a za Srbiju ukazuju da je tržište mobilnih operatera u Srbiji i dalje „mobilno“, pa postoje značajne mogućnosti promene tržišnih udela u ovoj industriji. Prema globalnom CSI izveštaju za 2015. godinu, zadovoljstvo potrošača mobilnim operaterima tokom 2014. godine kretalo se od 60 do 76 indeksnih poena.“

RATEL od 2017. godine sprovodi sveobuhvatna uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga dostupnih krajnjim korisnicima (benchmarking) mobilnih komunikacionih mreža operatora: Telekom Srbija, Telenor i Vip mobile.

Cilj benchmarking-a mobilnih mreža je objektivno uporedno testiranje kvaliteta usluga u mobilnim mrežama, gledano iz ugla korisnika, merenjem parametara kvaliteta (KPI – Key Performance Indicator, ključni indikator performansi).

U 2019. godini benchmarking mobilnih mreža je obavljen tokom oktobra i novembra 2019. godine, tako da se izmerene i proračunate vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period.

Za ocenjivanje ukupnih performansi i rangiranja svake od mobilnih mreža, testirana su 4 glavna tipa usluga i to:

  • Govorna usluga sa 40% učešća u ukupnom rezultatu
  • Usluge prenosa podataka sa 40% učešća u ukupnom rezultatu
  • Web browsing sa 10% učešća u ukupnom rezultatu
  • YouTube sa 10% učešća u ukupnom rezultatu

Primenom ove metodologije, Telekom Srbija je ostvario najbolji ukupni rezultat u vrednosti od 85,06 (od mogućih 100) poena, a zatim slede Vip mobile sa 76,79 i Telenor sa 69,90 poena.

Telekom Srbija je imao najbolji ukupni rezultat zbog najboljih ostvarenih rezultata u svim kategorijama (velikim i malim gradovima, kao i na putevima). Razlika u rezultatu u velikim i malim gradovima između Telekoma Srbija i Vip mobile bila je neznatna u korist Telekoma Srbija.

Rezultati benchmarking-a mobilnih mreža, grupisani za kategorije: Veliki gradovi, Mali gradovi i Putevi, kao i ukupan ostvareni rezultat (score) prikazani su na Slici 1. Vrednosti po kategorijama, prikazane na desnoj strani, predstavljaju ponderisane vrednosti korišćene za izračunavanje konačnog rezultata, prikazanog na levoj strani.

O tome šta je benchmarking u Srbiji i kakvi su podaci za Srbiju, po godinama pročitajte  više na sajtu Ratela.

Pročitaj i ovo:  Srbija jača ICT sektor

Izvor Ratel I Virtuelni institut
Foto Unsplash

Ostavite odgovor