Oglašavanje

Možete se oglašavati na portalu KreativnaSrbija.rs.
Oglase odnosno reklame možete postaviti u predviđenoj veličini i poziciji banera na glavnoj strani.
Oglasi se mogu plasirati i u željenom tekstu odnosno članku koji ćete poslati ili ćemo kreirati za vas. Urednik zadržava pravo da poslati tekst ne prihvati ili da ga uredi i takvim predloži za objavljivanje.
Kontakt za oglašavanje: kreativnasrbija2020@gmail.com