O nama

KreativnaSrbija.rs je elektronski magazin i portal za širenje znanja i ideja o čoveku u doba kreativne i kolaborativne ekonomije i kulture kod nas i u svetu odnosno o ekonomiji znanja. Koristimo forme autorskih tekstova, bloga i marketinga sadržaja.

Verujemo da će modeli kreativnosti, kolaborativnog rada i deljenja, odnosno participativnog odlučivanja i stvaranja bitno obeležiti svet budućnosti. Naš cilj je da istražujući ove teme i specifične oblasti, omogućimo javnosti da razume svet u kojem živi i deluje.

Pozivamo zainteresovane autore i istraživače da na ovom portalu objavljuju svoje članke, istraživanja i učine ih javno dostupnim resursom. Naša zajednička misija je izgradnja zajednice znanja za razumevanje savremenog sveta i podrška kompanijama, neprofitnim organizacijama i društvenim grupama koje se zalažu za uravnoteženo korišćenje resursa odnosno smatraju kreativnost i znanje važnom odlikom današnjeg ali i budućeg sveta i njegove ekonomije.

Online magazin Kreativna Srbija informiše zainteresovane o ličnom i profesionalnom razvoju i poslovima u doba savremene informatičke i tehnološke revolucije. Ovo doba se drugačije označava kao kreativna ekonomija, ekonomija deljenja ili kolaborativna ekonomija, ekonomija znanja i inovacija… Lista se ovim ne završava. Glavni izazov i osnova nedoumice je kako se čovek kao akter nove ekonomije i proizvodni faktor u vidu kreativnog, inputa znanjem i veštinama, može snaći u okolnostima u kojima ni nobelovci iz ekonomije nemaju jasno i složno mišljenje. Kako raditi, kako se razvijati, koje kompetencije će biti tražene, koji su trendovi u poslovanju, kako upravljati poslovnim i tehnološkim procesima… Pitanja je beskonačno mnogo i ovaj elektronski magazin želi da ona relevantna otvori i ponudi kao moguće pravce promišljanja. U svemu tome želimo da vidimo kako se Srbija kao mala zemlja i vrlo limitirano tržište, može postaviti, i to u sferi razvoja ljudskih resursa, zapošljavanja, mogućnosti uspešnog pokretanja i vođenja mikro, malog i srednjeg biznisa.

Koncept ovog elektronskog magazina je da bude informativni multidisciplinarni medij sa glavnom temom ljudskog kapitala/ljudskih resursa u odnosu na teme kreativnosti, saradnje – deljenja i znanja.

Naše glavne strane donose osnovne teme za koje smo se opredelili, sa nizom potkategorija i pregršt pojmova kao ključnih reči. Sajt ističe tekstove sa najviše čitanja i pozitivnih ocena. Neki članci pojavljuju se u više kategorija, jer su interdisciplinarni. U okviru nekih članaka postojaće ankete u vezi sa samom temom koju taj tekst otvara.

Možete poslati svoje autorske tekstove u vezi sa temama koje pokreće ovaj portal. Takvi tekstovi po pravilu se ne honorišu.

Komentari će biti otvoreni radi razmene mišljenja i stavova u vezi sa temama ili stavovima i mišljenjima iznetim na sajtu.

Na ovom sajtu nalaze se objedinjeni tekstovi koji su prvobitno objavljeni na sajtovima Kreativnasrbija.rs (novembar 2010 – jun 2015), MadMarx.rs (februar 2011 – jun 2015), Institut.MadMarx.net (septembar 2015 – decembar 2019), H100.Biz (maj 2016 – decembar 2019) i ProjectManagement.rs (jun 2016 – decembar 2019).

Sajt je u testnoj verziji od juna do decembra 2020.

Dobrodošli na strane Kreativne Srbije®.

Osnivač i urednik
Aleksandar Đerić

  1. jun 2020.