Usluge za kreativni sektor

Organizacijama kreativnog sektora u Srbiji nudimo usluge iz sledećih oblasti:

I POSLOVNO SAVETOVANJE

 • Provera poslovne ideje i razvoj idejnog poslovnog plana,
 • Poslovno posredovanje,
 • Finansijski saveti u vezi sa poslovanjem.

II UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

 • Razvoj projekta iz projektne ideje / Razvoj poslovne ideje koja će se realizovati kroz pilot projekat / Upravljanje promenama kroz projekte,
 • Planiranje projekta (Definisanje i upravljanje projektnim opsegom i izrada projektne povelje, Izrada projektnog plana po PMI standardima i metodologiji, Analiza rizika, Analiza zainteresovanih strana, Analiza i procena kritičnog puta projekta, Definisanje zaduženja (TOR) članova projektnog tima, Definisanje grupe zadataka i zadataka na projektu, Analiza i izrada projektne povelje, Budžetiranje, Izrada prethodnih studija izvodljivosti i isplativosti projekta, Izrada menadžment i poslovnog plana),
 • Upravljanje projektom (Upravljanje opsegom i vremenom projekta, Upravljanje troškovima, Upravljanje rizicima, Upravljanje timom, Upravljanje kvalitetom, Upravljanje nabavkama, Upravljanje zainteresovanim stranama, Upravljanje integracijom),
 • Kontrola i monitoring projekta (Nadzor nad implementacijom projekta i kontrola prema ključnim indikatorima uspeha; Fasilitiranje članova projektnog tima, Izveštavanje, Eksterna evaluacija učinka projekta i fasilitiranje procesom naučenih lekcija),
 • Pisanje predloga projekta (za Upravni odbor i donatore, Usluge pripreme i izrade predloga projekata):
 • Izrada predloga projekata (project proposal) za EU fondove.
 • Izrada predloga projekata za domaće i druge međunarodne donatore.
 • Obuka za upravljanje projektima;
 • Projekti i poslovno pravo (konsultantske aktivnosti u vezi sa izradom, vođenjem i pisanjem projekata; uključuje i tematiku autorskog prava i prava intelektualne svojine, Poslovno pravo, Pravo EU i Fondovi EU, Pravo osnivača / Pokretača projekta).

III STRATEŠKO UPRAVLJANJE

 • Planiranje i definisanje misije, vizije i vrednosti organizacije,
 • Modeliranje ukupnog procesa strateškog upravljanja (definisanje procesnih aktivnosti, odgovornosti, podataka, dokumenata, metoda, alata i rezultata),
 • Analiza eksternog okruženja (glavna obeležja i trendovi industrije, model pet konkurentskih sila, analiza pokretačkih sila, izrada mape strateških grupa, prepoznavanje industrijskih ključnih faktora uspeha – CSF – i PEST analiza),
 • Analiza unutrašnjeg okruženja (SWOT analiza, analiza lanca vrednosti odnosno analiza poslovnih procesa, benchmarking, BCG matrica odnosno matrica industrijskog rasta i tržišnog udela, GE/McKinsey matrica odnosno matrica industrijske privlačnosti i poslovne snage, ADL matrica odnosno matrica industrijske evolucije i konkurentske sposobnosti i izrada procene konkurentske snage organizacije),
 • Utvrđivanje konkurentskih strategija organizacije, planiranje strateških projekata i strateško programiranje),
 • Implementacija strategije i operativno planiranje (Organizaciono modelovanje i podešavanje organizacione strukture, Implementacija Balanced Scorecardmodela, Implementacija Scoreboard rešenja za praćenje učinka i izveštavanje),
 • Upravljanje promenama odnosno Change Management (Poboljšavanje liderstva, Poboljšanje kvaliteta procesa, proizvoda i usluga: 6 Sigma, Kai-zen),
 • Strateško budžetiranje (Finansijsko planiranje i budžetiranje za CAPEX, Upravljanje nematerijalnom aktivom),
 • Brending i upravljanje brendom.

IV MARKETING

Marketing analiza i planiranje

 • Marketing analiza,
 • Izrada marketing planova,
 • Izrada medijskih planova,
 • Istraživanje potreba klijenta.

Marketing komunikacije

 • Izrada rešenja grafičkih komunikacija,
 • Izrada internet prezentacija,
 • Copywriting,
 • Content marketing / marketing sadržaja.

V OBUKE

 • Upravljanje projektima – uvodni kurs,
 • Napredno upravljanje projektima,
 • Kreativno mišljenje,
 • Analitičko mišljenje,
 • Finansije za neekonomiste,
 • Osnove marketinga za mikrobiznis,
 • Poslovno planiranje.

VI ISTRAŽIVANJE I INFORMISANJE

 • Pojmovna objašnjenja iz domena poslovanja kreativnog sektora,
 • Informisanje o izveštajima o stanju kreativne ekonomije u svetu i kod nas,
 • Istraživanje i izveštavanje o stavovima, potrebama i trendovima razvoja kreativnog sektora,
 • Objavljivanje i tumačenje pravnih i političkih dokumenata i propisa u vezi sa kreativnim sektorom,
 • Makroekonomske analize,
 • Studije slučaja,
 • Informisanje o platformama za masovno finansiranje,
 • Izrada adresara i baza podataka kreativnog sektora Srbije,
 • Prezentacioni nastupi,
 • Informisanje o besplatnim izvorima onlajn učenja.