Koliko šta vredi u zajedničkom startapu?

Prilikom ocenjivanja koliko šta vredi u zajedničkom startapu, trebalo bi najpre proceniti okupljeni tim i utvrditi ko je glavni menadžer startapa. Naime, kada se nekoliko prijatelja i saradnika okupi, najčešće samo jedan ima biznis ideju. Iz te uloge, u praksi se često podrazumeva da će donosilac ideje biti i menadžer. Time se neopravdano izjednačuje svojina nad idejom sa svojinom nad rukovođenjem implementacijom te ideje. Zašto se dešava da pokretač bude…

 2,641 

Ceo tekst

Zašto poslovanje propada: 12 ključnih razloga

Od dvanaest ključnih razloga za loše poslovanje, tri direktno pripadaju tzv. ljudskom faktoru, a ostalih 9 je bazirano na pogrešnom planiranju, zanemarivanju ključnih principa biznisa i standardnim greškama menadžmenta. Po proceni rađenoj u SAD, samo 25 odsto biznisa može biti uspešno, dok je preostale tri četvrtine osuđeno na propast u prvih 2 do 5 godina poslovanja. Na osnovu detaljnog istraživanja velikog broja kompanija u Sjedinjenim Državama (istraživanje sprovela US Bank),…

 1,428 

Ceo tekst

Pareto princip: kako slučaj upravlja logikom biznisa

U odnosu na složene analize finansijskog i operativnog upravljanja firmom, u poslednje vreme veoma je popularan Pareto pristup u posmatranju srazmera i pobrajanju pluseva i minusa u poslovanju. Pravilo po Paretu može biti shvaćeno i primenjeno i u privatnom i u poslovnom kontekstu. Posmatranje pravilnosti dovelo je do principa Iako je pristup relativno davno otkriven, tek je u najnovijim koncepcijama menadžmenta uzet kao model za proveru proporcija koje inače pravimo…

 2,528 

Ceo tekst

Privreda Srbije iz ugla sposobnosti generisanja gotovine vredi samo 9 milijardi eura

Vrednovanje privrede ovim modelom (koji je jedan od osnovnih kod vrednovanja kompanija) ukazuje na njenu sposobnost  da generiše gotovinu. Spada u savremene i široko korišćene modele ’’Valuation of Company’’ u razvijenim ekonomijama i predstavlja reper za određivanje konačne vrednosti kompanije. Privreda se može procenjivati kao kompanija Procena vrednosti kompanije (privrede) je veoma složen proces i nikada nije egzaktni pokazatelj jer se zasniva na proceni novčanih i poslovnih tokova u budućem…

 4,661 

Ceo tekst

Gejmifikacija

Hoće li softver koji nagrađuje zaposlene podići ili srozati njihov moral? Da li je vaš posao igra ? Da li trebalo da bude? Zamislite da vam je ugođaj u kancelariji takav da se osećate kao da ste igrali, recimo, popularnu onlajn igricu „Candy Crush Saga“. A onda, piše Farhad Mandžu za Volstrit Džornal, predviđajmo dalje, da je svaki od vaših profesionalnih napora bio studiozno praćen i meren po svakoj tački, te da…

 57 

Ceo tekst

Poslovanje industrije zabave u 2012.

Prema podacima Agencije za privredne registre, veb magazin Biznis i finansije objavio je listu najuspešnijih privrednih društava u industriji zabave, tj. u stvaralačkim, umetničkim i zabavnim delatnostima u Srbiji. Po privrednoj delatnosti, ove delatnosti zovemo industrije zabave, a po obliku reč je uglavnom o izvođačkim umetnostima, tj. muzičko-scenskim. Najviše poslovnih prihoda u 2012. godini imao je Centar Sava (javno preduzeće u svojini Grada Beograda) – 537 miliona dinara. To je…

 8,429 

Ceo tekst