Kreativna ekonomija Srbije

Dobrodošli na osnovnu internet prezentaciju Kreativne Srbije i kreativne ekonomije Srbije.

Ovde ćemo predstaviti naš program podrške razvoju kreativnog sektora Srbije, kao i naše usluge i proizvode.

Kreativna ekonomija i ekonomija deljenja resursa predstavljaju novi vektor razvoja globalne privrede. Mi proučavamo njihove fenomene, praksu i parametre razvoja, da bismo znanje i informacije o tome podelili sa domaćim preduzetnicima i kreativnim ljudima i time im omogućili da unaprede svoje poslovanje. Na osnovu istraživanja potreba nekoliko stotina organizacija kreativnog sektora Srbije, razvili smo osnovni set usluga podrške poslovanju kreativnih preduzeća, radnji i ličnih projekata u malom i mikro biznisu.

…Šta je kreativna ekonomija Srbije:

U kreativnu ekonomiju ubrajamo 13 kreativnih industrija (arhitektura i unutrašnja dekoracija, oglašavanje ili advertajzing, film i video, radio i TV, kompjuterske usluge, industrija softvera, gejminga i aplikacija, fotografija, izdavaštvo i knjžarstvo, vizuelne umetnosti, izvođačke umetnosti, industrija antikviteta, umetnički zanati, muzička industrija), delatnosti istraživanja i razvoja (R&D), obrazovne i naučne delatnosti, tehnologiju i inženjerske delatnosti.

Srodne sintagme su (sa donekle preklapajućim obimom pojma): Kreativne industrije, Kulturne industrije, Industrija autorskog prava (Kopirajt industrija), Industrije sadržaja, Nova ekonomija, Ekonomija koja dolazi (Next Economy).

Kreativni sektor Srbije (prema podacima Agencije za privredne registre i obradi našeg Centra za istraživanje kreativne ekonomije na dan 30.09.2012) čini 10.100 privrednih društava i 15.167 preduzetnika, od čega se u privredu kreativnog sektora Beograda ubraja 6.360 privrednih društava (63 odsto ukupnog broja društava Srbije) i 6.585 preduzetnika ili 43 odsto ukupnog broja. U ovaj broj nisu uračunata udruženja građana, umetničke asocijacije i samostalni umetnici.

KreativnaSrbija.rs, osim istraživanja i savetodavnog rada i obuke, organizuje i događaje za susrete kreativnih profesionalaca i mrežno povezivanje poslovnih inicijativa.

Više podataka o kreativnom sektoru Srbije možete naći na internet stranama Virtuelnog instituta za kreativnu,  kolaborativnu i ekonomiju znanja.