Javni poziv za suvlasnike i partnere u osnivanju medijskog portala Kreativna Srbija®

Potrebna je kokreacija. Istovremeno stvaralački i poslovni duh u jednoj osobi. Tim kreativnih preduzetnika. Da zajednički dalje tragamo za istima.

Vrednujemo posvećene, pismene, ljude sa duhom i integritetom i pozivamo ih da se priključe društvu budućeg nezavisnog medijskog portala. Misija jedinstvena, teme beskonačne, kreativnost kao sredstvo i cilj rada…

Reč je o novom kapitalu koji ćemo vrednovati na prvom mestu – kreativnom kapitalu. Koji svakom potvrđuje da se pre finansijskog kapitala računa on kao stvaralački čovek.

Osnivač Aleksandar Đerić i pokretač privredno društvo H100.Biz d.o.o. Beograd pozivaju zainteresovana fizička i pravna lica da podnesu Izjavu o zainteresovanosti da budu suvlasnici ili partneri medijskog portala Kreativna Srbija® (www.kreativnasrbija.rs).

Šta je Kreativna Srbija®

Medijski portal Kreativna Srbija® iniciran je kao registrovani domen www.kreativnasrbija.rs 22. oktobra 2010. godine, otkada je na tom internet domenu plasirao raznovrsne sadržaje iz istraživanja, razvoja, kao i promocije kreativnog sektora Srbije i regiona Zapadnog Balkana. U to vreme, pa do 2015. tim okupljen oko platforme i programa implementirao je nekoliko desetina projekata koji su imali ciljeve da se terminološki odrede i lokalizuju pojmovi kreativnih industrija, mapiraju akteri kreativnog sektora, ispitaju njihovi stavovi, kapaciteti i potrebe, istraže makroekonomski sektorski uticaji, objavi i objasni zakonodavni okvir / programski postulati međunarodnih organizacija i tela, objave prva domaća istraživanja i zbornici, podstakne preduzetništvo i kreativna produkcija u mikro i malom biznisu i sl.

Od 2013. godine nastupa kao deo programa i platforme Kreativna Srbija®, kao registrovanog i zaštićenog žiga (kod Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije). Od 1. juna 2020. internet prezentacija Kreativna Srbija® predstavlja radnu verziju budućeg medijskog portala, koji, po nameri osnivača/pokretača treba da bude registrovani medij. Postojeća verzija je samo nacrt, nikako već definisana forma.

Vizija portala

Budući registrovani medijski portal po organizacionom ustrojstvu biće pravno lice, koje će poslovati u Republici Srbiji i prihodovati u glavnini kroz:

 • Reklame i oglašavanje,
 • Promocije kroz kreiran sadržaj (content writing),
 • Kreativna rešenja (copywriting),
 • Plasiranje robe/usluga (product placement),
 • Prodaju proizvoda,
 • Medijske kampanje,
 • Promotivne projekte i projekte za donatore.

Medijski portal bi po zamisli osnivača bio onlajn magazin i informativno-promotivna saradnička platforma za sve zainteresovane strane u domenu kreativnih industrija/kreativne ekonomije/kreativnog sektora Srbije i okruženja, pre svega za mikro i mali biznis. Imao bi redakciju, odnosno uredništvo i glavnog i odgovornog urednika. Afirmisao bi ideje preduzetništva, saradnje, kokreacije, deljenja, društvene i ekološke svesti i savesnosti. Nosio bi deo kolektivnog prava industrijskog žiga Kreativna Srbija®, i kao takav bi bio registrovan u Zavodu za intelektualnu svojinu.

Javni poziv da se pridružite osnivačima Kreativne Srbije®

U duhu ekonomije deljenja, osnivač/pokretač namerava da okupi ljude i društva sa kreativnim, intelektualnim i socijalnim kapitalom, pre nego sa finansijskim, kako bi sam portal bio model vrednosti za koje se zalaže.

Otuda, pozivamo:

 • novinare,
 • kopirajtere i kontentrajtere,
 • poznavaoce teorije i prakse kreativnih industrija,
 • marketing stručnjake (pre svega za digitalni marketing),
 • medijske stručnjake,
 • video producente,
 • i druge srodne profesionalne profile, kao i privredna društva i druga pravna lica

da se prijave kao zainteresovani suvlasnici ili partneri/saradnici.

Kako se prijaviti

Prijava se podnosi na elektronsku adresu kreativnasrbija2020@gmail.com

Prijava treba da bude u formi Izjave o zainteresovanosti koja sadrži:

 1. Odabrani željeni model (suvlasnik ili partner),
 2. Osnovne podatke o podnosiocu Izjave,
 3. Profesionalne reference kojim se dokazuje osnivački kapital ili kapital za saradnika.
 4. Oblast interesovanja i specijalizacije (nabrojati kreativne industrije ili šire oblasti ekspertize).

Suvlasnici će imati udela u kapitalu i dobiti pravnog lica medijskog portala, dok partneri/saradnici imaju mogućnosti da svoje medijske sadržaje plasiraju kroz portal, učestvuju u dohotku koji se generiše iz takvih kreacija i njihovih reklama i utiču na uređivačku politiku predlozima.

Nakon razmotrenih Izjava, i razmenjenih pitanja i odgovora, osnivač/pokretač odabranim licima poslaće pojedinačne ponude, obavestiti ih o identitetu i strukturi prijavljenih i pozvati ih da učestvuju u daljem uzajamnom selekcionom procesu radi donošenja konačnih odluka u pogledu osnivača i saradnika. Potom će biti organizovan zajednički osnivački sastanak i potpisani osnivački dokumenti.

Osnivač će se rukovoditi, osim kriterijumima kvaliteta i ličnog socijalnog, kreativnog, intelektualnog kapitala svakog prijavljenog zainteresovanog, i ciljem da budući medijski portal bude istinski nezavisni medij, koji je pre svega partner privredi i građanima Srbije.

Broj osnivača nije ograničen, ali je poželjno da ih bude do 20. Na Poziv se mogu prijaviti i nerezidenti Republike Srbije.

Izjave o zainteresovanosti mogu se podneti do 30. novembra 2020. godine. 

U Beogradu, 1. oktobra 2020.

Fotografija Unsplash

Srodni tekstovi

Imate komentar?