Izmenjen Zakon o autorskom pravu – naknade slikarima, zaštita piscima i autorima

Pored prihvatanja rešenja iz vladine nedavne uredbe o naknadama na uvoz i prodaju nosača zvuka i slike, nove odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima odnose se na uvođenje naknade autorima likovnih dela da budu obavešteni o preprodaji njihovih dela, kao i na zaštitu autorskih prava zabranom kopiranja knjiga i udžbenika, što je do sada bila rasprostranjena praksa u Srbiji.

Usvajanjem zakona postignuto je potpuno usklađivanje propisa o zaštiti autorskih i srodnih prava u Srbiji sa standardima Svetske trgovinske organizacije o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine, kao i direktivama Evropske unije u ovoj oblasti.
Srbija se Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju obavezala da obezbedi nivo zaštite intelektualne svojine koji je sličan nivou zaštite u Evropskoj uniji.
Total Page Visits: 51 - Today Page Visits: 1
Pročitaj i ovo  U Srbiji je relativno malo stalno zaposlenih, budućnost će biti prekarijat

Srodni tekstovi